Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu

Jesteś tutaj: Aktualności

Aktualności

Aktualnosci
Sopockie Targi Seniora22.03.2018

Sopockie Targi Seniora

Terminy wypłat świadczeń29.12.2017

Terminy wypłat świadczeń
realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu
w 2018 roku

 

Miesiąc

Zasiłki rodzinne

Świadczenia Wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Zasiłki
z Pomocy Społecznej

Dodatki Mieszkaniowe

STYCZEŃ

16 - 17

25

10

LUTY

15 - 16

26

9

MARZEC

13 - 14

27

9

KWIECIEŃ

11 - 12

25

10

MAJ

16 - 17

24

10

CZERWIEC

13 - 14

27

8

LIPIEC

11 - 12

25

10

SIERPIEŃ

16 - 17

27

10

WRZESIEŃ

12 - 13

26

10

PAŹDZIERNIK

16 - 17

25

10

LISTOPAD

12 - 13

27

9

GRUDZIEŃ

11 - 12

20

7

 

"Nie bądź obojętny"23.11.2017

Widzisz - Reaguj - Zadzwoń

"Nie bądź obojętny" Apel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Okres jesienno-zimowy to czas, w którym osoby bezdomne, samotne, niezaradne życiowo, narażone są na utratę zdrowia i życia. Spadek temperatur, szczególnie w porze nocnej, może spowodować wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci. Na takie same zagrożenia narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu i przebywające w miejscach nie nadających się do zamieszkania.

 

Dlatego tak ważne jest w tym czasie stałe monitorowanie tych środowisk i miejsc, przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek. Ważna jest również właściwa koordynacja działań pozwalająca reagować wszystkim, którym los osób najbardziej potrzebujących naszej pomocy nie jest obojętny.

 

Apeluję do pracowników socjalnych, straży miejskiej i policji, by docierać z informacją i pomocą do wszystkich, którzy w okresie jesienno-zimowym potrzebują szczególnego wsparcia. Zwracam się jednocześnie do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy widzą na ulicy osoby np. ubrane niestosownie do pory roku, siedzące lub leżące na ławkach w parkach, czy na przystankach autobusowych, aby reagować na każdy taki przypadek i o takich sytuacjach niezwłocznie informować właściwe służby. Zgłoszenia przyjmują:

  • Straż Miejska pod ogólnopolskim numerem tel. 986,
  • Policja pod numerem tel. 997.

Całodobowo działa też alarmowy numer 112.

 

Apel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Pamiętajmy o tym, że każda reakcja i informacja przekazana natychmiast, może pozwolić w porę na udzielenie pomocy człowiekowi w potrzebie, a w sytuacjach największego zagrożenia może uratować czyjeś życie!

 

Niezwykle ważną rolę w koordynacji działań zabezpieczających ludzi bezdomnych przed negatywnymi skutkami niskich temperatur, pełnią Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego. Są one zobowiązane do wskazywania miejsc w stosownych palcówkach tj. ogrzewalniach, noclegowniach i schroniskach. W Centrach tych działają również infolinie, z których każdy może bezpłatnie korzystać.

 

Zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni, punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej, opiekuńczej i medycznej na terenie całego województwa.

 

Więcej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,9434,widzisz-reaguj-zadzwon.html

Dzień wolny od pracy18.12.2017

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze świętem przypadającym w sobotę 6 stycznia 2018 r., Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu, dniem wolnym za to święto ustalono wtorek 2 stycznia 2018 r.

08.11.2017

NIECZYNNE

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze Świętem Niepodległości przypadającym w tym roku w sobotę, na podstawie Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu, dniem wolnym za święto przypadające w dzień wolny od pracy ustalono poniedziałek 13 listopada 2017 r.

 

 

  |   Na górę ^  |   Dalej »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Zaloguj