Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu

Jesteś tutaj: Aktualności

Aktualności

Aktualnosci
Seniorze! Zostań w domu27.10.2020

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twojej okolicy. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.

 

1. Na czym polega program?

Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu. Mogą to być artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie możesz poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

2. Jak długo realizowany jest program?

Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 r.

3. Kto realizuje program w Twojej gminie?

Za realizację programu odpowiada lokalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Twojej gminie.

4. Kto może skorzystać z programu?

Program adresowany jest dla osób powyżej 70 roku życia, które w czasie pandemii zdecydowały się na pozostanie w domu dla własnego bezpieczeństwa. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiej sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

5. Czy płacę za zakupy i usługi?

Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie Ośrodek Pomocy Społecznej podczas pierwszego kontaktu z Tobą. Pomoc w postaci usług, np. pomoc w sprawach urzędowych, wyprowadzenia psa są nieodpłatne.

6. W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

 • KROK 1.
  • Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11.
  • Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
  • Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00.
  • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.
 • KROK 2.
  • Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.
  • Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do Ośrodka Pomocy Społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.
  • W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • KROK 3.
  • Przychodzi do Ciebie osoba, którą OPS wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie Ośrodek Pomocy Społecznej podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
  • Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.
 • KROK 4.
  • Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.
  • Pamiętaj! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

7. Kto do mnie przyjdzie, by pomóc?

Lokalne Ośrodki Pomocy Społecznej realizują program na terenie gminy. Zakupy czy usługi mogą być realizowane poprzez pracowników OPS (pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników administracyjnych i innych). Gmina może również podjąć decyzję o zatrudnieniu nowych pracowników, zleceniu realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym, zakupie usługi od sektora prywatnego, współpracy z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami Ochotniczych Straży Pożarnych.

8. Czy usługa w ramach programu jest jednorazowa czy może być realizowana wielokrotnie?

Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione od organizacji działań przez Ośrodek Pomocy Społecznej i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej.

9. Czy mogę zgłosić się bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej, żeby poprosić o usługi w ramach programu?

Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu. Rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11.

Informacja o rozpoczęciu Programu "Wspieraj Seniora"26.10.2020

Minister Rodziny i Polityki Społecznej uruchomił program "Wspieraj Seniora" 2020, którego strategicznym celem jest zapewnienie usługi wsparcia seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Realizacja programu polega w szczególności na dostarczeniu seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty ewentualnych zakupów pokrywa senior.

Program adresowany jest do:

 • osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażania wirusem COVID-19;
 • w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70. roku życia.

Seniorzy 70+, którzy potrzebują wsparcia w ramach programu "Wspieraj Seniora" proszeni są o kontakt pod numer telefonu: 22 505 11 11 od poniedziałku do niedzieli. Osoba z infolinii przekaże numer telefonu seniora do Ośrodka Pomocy Społecznej w jego gminie. Seniorzy czekają na telefon pracownika Ośrodka, który skontaktuje się z nimi i ustali wszystkie szczegóły udzielenia wsparcia.

Infolinia 22 505 11 11 jest czynna 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00 - 21:00.

Funkcjonowanie GOPS w Starym Polu w związku z zagrożeniem koronawirusem20.10.2020

Wsparcie psychologiczne udzielane jest telefonicznie przez specjalistę PCPR w Malborku (tel. 55-647-15-45 wew. 16) lub należy zgłosić chęć skorzystania z pomocy psychologa do pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu. W dniu 21 października 2020 r. oraz w dniu 28 października 2020 r. kontakt z psychologiem tylko w godz. od 16:00 do 19:00 w formie teleporady za pośrednictwem GOPS.

W trosce o bezpieczeństwo kontakt z Ośrodkiem zalecany jest w formie elektronicznej na adresy e-mail: gops_stare_pole@wp.pl lub sekretariat@gops-starepole.pl, za pośrednictwem platformy ePUAP lub poczty tradycyjnej.

W sytuacji objęcia pomocą, a także w sytuacjach nagłych i kryzysowych można kontaktować się z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu telefonicznie pod numerami 55-271-30-46 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka) lub 508-608-245 (czynny od poniedziałku do soboty w godz. 7:30 do 18:00) a także elektronicznie na adresy e-mail: gops_stare_pole@wp.pl lub sekretariat@gops-starepole.pl.

Komunikat15.10.2020

Drodzy mieszkańcy!

Ze względu na szczególną sytuację zagrożenia epidemią, w trosce o zdrowie Klientów Ośrodka prosimy o ograniczenie osobistego stawiennictwa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Wizyty w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki możliwe są po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr telefonu 55-271-30-46 lub drogą mailową na adres sekretariat@gops-starepole.pl.

Prosimy Państwa o zrozumienie w tej szczególnej i trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

W przypadku objęcia pomocą, a także w sytuacjach nagłych i kryzysowych prosimy kontaktować się telefonicznie z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu, pod numerami telefonów: 55-271-30-46 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka) oraz 508-608-245 (czynny od poniedziałku do soboty w godz. od 7:30 do 18:00) lub elektronicznie na adres sekretariat@gops-starepole.pl.

W razie potrzeby wsparcia psychologicznego należy dzwonić do specjalisty w PCPR Malbork - tel. 55-647-15-45 (wew. 16) lub umówić się na wizytę z psychologiem za pośrednictwem pracowników GOPS - tel. 55-271-30-46.

Informujemy, że aktualnie w żaden sposób nie jest zagrożona wypłata świadczeń realizowanych przez tutejszy Ośrodek. Będą się one odbywały zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem, który jest dostępny na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: http://gops-starepole.pl.

O wszelkich zmianach będziemy informowali na bieżąco. Przepraszamy za utrudnienia i z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

W tym miejscu apelujemy do organizacji społecznych, pracowników i wolontariuszy organizacji społecznych oraz ludzi dobrej woli o pomoc, szczególnie jeśli chodzi o opiekę nad osobami starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi, a także nad osobami objętymi kwarantanną. Aby w miarę możliwości nieśli pomoc osobom niesamodzielnym w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie pilnych spraw urzędowych i pocztowych.

Kierownik GOPS Stare Pole
Gabriela Żurawska

Najnowsze informacje w sprawie koronawirusa15.10.2020

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych platformę przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

Chcesz pomóc? Masz czas i możliwości, żeby zrobić zakupy dla seniora albo pomóc dziecku ze zrozumiem zdalnej lekcji? Nie bój się pomagać.

Za pośrednictwem platformy można wypełnić formularz i określić lokalizację, w obszarze której możesz udzielać pomocy osobom potrzebującym. Twoje dane i informacja, kiedy i jak możesz pomóc, trafią do pracowników ośrodka, którzy skontaktują się z Tobą w odpowiednim czasie.

Przypominamy, że nadal działa specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia koronawirusa. Infolinia czynna jest całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800-190-590.

Mobilne punkty pobrań14.10.2020

Masz objawy zakażenia koronawirusem i lekarz skierował Cię na test?

Zrób go w mobilnym punkcie pobrań. Wynik znajdziesz na Internetowym Koncie Pacjenta.

Aktualna lista punktów dostępna jest na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran.

Osobisty plan awaryjny07.10.2020

 

W związku z doniesieniami o nasilającej się w trakcie epidemii koronawirusa fali przemocy domowej Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, działając we współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieskiej Linii IPZ, opracowało "Plan awaryjny". Zawiera on informacje o możliwościach uzyskania pomocy w czasie pandemii dla wszystkich, którzy "w czterech ścianach" doświadczają przemocy.

 

Szczegóły na stronie https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii.

Zapytanie ofertowe16.09.2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z autyzmem z terenu Gminy Stare Pole w okresie od października do grudnia 2020 roku zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

 

Szczegóły na stronie https://gopsstarepole.ssdip.bip.gov.pl/publiccontracts/view/27236

Powszechny Spis Rolny07.08.2020

Od 1 września do 30 listopada 2020 trwać będzie obowiązkowy spis rolny.

Spiszmy się, jak na rolników przystało!

Szczegóły na stronie: http://spisrolny.gov.pl

 

Informacja o pracy Ośrodka04.08.2020

Informujemy, że w dniu 17 sierpnia 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu będzie nieczynny.

Zgodnie z zarządzeniem Kierownika Ośrodka jest to dzień wolny przypadający za 15 sierpnia 2020 r.

Prośba do mieszkańców Gminy Stare Pole31.07.2020

Prosimy o włączenie się do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stare Pole na lata 2021-2026

Do zadań gminy należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowanej na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców. Jej rolą jest zapewnienie długofalowych działań z zakresu pomocy społecznej, które będą zabezpieczały potrzeby mieszkańców. Koordynacją i realizacją zapisów strategii zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej.

W związku z tym, informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy gminy Stare Pole mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej. Diagnozowanie problemów społecznych jest podstawą każdego działania służącego rozwiązywaniu problemów ludzi, a co za tym idzie - lepszemu zaspokajaniu ich potrzeb i poprawie jakości ich życia. Państwa odpowiedzi pozwolą nam określić działania, które należy podjąć w celu poprawy jakości życia mieszkańców.

Ankieta dostępna będzie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole oraz na stronie internetowej www.gops-starepole.pl.

Wypełnione formularze można przekazać bezpośrednio do skrzynki w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gops-starepole.pl.

Dziękujemy za udział w badaniu.

 

Do pobrania:

Sprawozdanie09.07.2020

Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2019

Z uwagi na dużą potrzebę wsparcia w postaci pomocy żywnościowej mieszkańców naszej gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu współpracuje z Bankiem żywności w Tczewie. Beneficjenci zostali objęci pomocą w formie paczek żywnościowych.

Do podprogramu zakwalifikowano 450 osób najbardziej potrzebujących, spełniających kryteria kwalifikowalności, dla których rozdysponowano nieodpłatnie 22522,94 kg artykułów żywnościowych. W skład paczki wchodziły: art. warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, cukier, tłuszcze, dania gotowe. W ramach działań towarzyszących w dniu 18.06.2020 r. odbyło się w siedzibie OPS bezpłatne szkolenie z zakresu zarządzania budżetem domowym "Szkolenie kulinarne niemarnowanie żywności - żywność dietetyczna". W szkoleniu wzięło udział 15 osób. Podmiotem przeprowadzającym szkolenie był Bank Żywności w Tczewie. Celem szkolenia było wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2019 wspierał rodziny zakwalifikowane do pomocy poprzez: realizację pracy socjalnej przez pracowników socjalnych, wsparcie asystenta rodziny, spotkania z psychologiem.

Nowe okresy zasiłkowe29.06.2020

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu informuje o terminach składania wniosków na świadczenia

 

Dobry Start - 300 dla ucznia

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia "Dobry Start" będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

 

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 1. przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia;
 2. przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje także w przypadku:

 1. ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia;
 2. ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia.

 

Nowy okres zasiłkowy 2020/2021 - świadczenia rodzinne

Nowy okres zasiłkowy w przypadku świadczeń rodzinnych przypada od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2021 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2020 r.

 

Nowy okres świadczeniowy 2020/2021 - fundusz alimentacyjny

Nowy okres świadczeniowy funduszu alimentacyjnego przypada od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2020 r.

 

Wszystkie druki wniosków będą wydawane po 15 lipca 2020 r.

W tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu "Rodzina 500+". Wniosek złożony w ubiegłym roku, czyli w terminie od 1 lipca 2019 r., to świadczenia przyznane do końca maja 2021 r.

Jednocześnie informujemy, iż wszelkie pytania odnośnie składania wniosków można kierować do pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu - telefonicznie pod nr 55 271 30 46.

Pomoc żywnościowa08.05.2020

W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania  realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postepowania w okresie zagrożenia  epidemiologicznego związanego z COVID-19.

 1. Dopuszcza się zmianę terminów dostaw poszczególnych artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich i terminów ich dystrybucji w celu dostosowania do bieżących możliwości organizacji partnerskich.
 2. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
 3. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.
 4. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.
 5. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.
 6. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.
 7. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.
 8. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.
 9. Działania towarzyszące w okresie zagrożenia epidemiologicznego zostały zawieszone.

 

Do pobrania:

Działania w czasie epidemii08.04.2020

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej:

Kontakt:

e-mail: sekretariat@gops-starepole.pl
tel.: 55 271 30 46, 508 608 245
poczta tradycyjna: 82-220 Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6

Obecnie nie są prowadzone stacjonarne spotkania Grup Roboczych, ale Zespół pracuje zdalnie w sposób ciągły. Członkowie Zespołu i Grup Roboczych kontaktują się telefonicznie.

Przewodniczący Zespołu powołuje Grupy Robocze, w skład których wchodzą przedstawiciele instytucji niezbędnych do rozwiązania zgłoszonego problemu.

Specjalistyczne wsparcie psychologiczne - w ramach współpracy z PCPR Malbork ustalono, że osoby potrzebujące mogą skontaktować się bezpłatnie ze specjalistą pod numerem telefonu 55 647 15 45 wew. 16.

W ramach pracy punktu konsultacyjnego psycholog-terapeuta udziela wsparcia telefonicznie. Osoby zainteresowane tą formą wsparcia proszone są o wcześniejszy kontakt z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w celu umówienia porady.

Pomoc w ramach pracy socjalnej: w godzinach pracy Ośrodka pod numerem telefonu 55 271 30 46.

Jak rozmawiać z dzieckiem?06.04.2020

 

Szanowni Państwo!

Misją Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest pomoc krzywdzonym dzieciom. Zwłaszcza teraz, w tej tak trudnej dla wszystkich sytuacji, dzieci potrzebują wsparcia. Cały zespół FDDS robi wszystko, by było ono dla nich cały czas dostępne. Żaden z podopiecznych nie został bez oferty pomocy. Placówki Fundacji pracują zdalnie, zapewniając podopiecznym stały kontakt z psychologami i terapeutami poprzez konsultacje online.

Od 1 marca, 7 dni w tygodniu, całodobowo działa ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 - konsultanci wspierają, wyjaśniają oraz pomagają dzieciom i młodzieży w ich codziennych problemach.

Dla dorosłych, niepokojących się o dziecko, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00 - 15:00, dostępna jest linia telefoniczna 800 100 100 (więcej informacji na stronie https://800100100.pl).

Dodatkowo dla rodziców zainteresowanych wskazówkami jak rozmawiać z dzieckiem o niepokojącej sytuacji związanej z koronawirusem polecamy stronę https://rodzice.fdds.pl/wiedza/jak-rozmawiac-z-dzieckiem-o-niepokojacej-sytuacji-zwiazanej-z-koronawirusem.

Prośba o szczególną ostrożność17.03.2020

Seniorko, seniorze!

W związku z koronawirusem prosimy o szczególną ostrożność!

Serdecznie prosimy mieszkańców naszej gminy 60+ o zachowanie ostrożności i zasad bezpieczeństwa, by uniknąć zarażenia koronawirusem.

Prosimy Państwa o stosowanie się do zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Ich komunikaty emitowane są na bieżąco m.in. w środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych. Dostępne są również na stronach obu instytucji, np.: https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-seniorow.

Kierując się Państwa dobrem oraz bezpieczeństwem zdrowotnym i życiowym prosimy o przestrzeganie zaleceń dotyczących m.in.:

 • utrzymania odpowiedniej higieny (np. częste mycie rąk wodą z mydłem; unikanie dotykania okolic oczu, ust; stosowanie płynów dezynfekujących itd.);
 • ograniczenia do niezbędnego minimum wychodzenia z domu i unikania miejsc publicznych;
 • ograniczenia wizyt w przychodniach lekarskich, wyłącznie do niezbędnych;
 • skorzystania z pomocy bliskich, czy znajomych przy załatwieniu sprawunków, spraw urzędowych, pocztowych;
 • ograniczenia kontaktów z osobami powracającymi z zagranicy, w szczególności z obszarów, gdzie koronawirus bardzo się rozprzestrzenił;
 • racjonalnego odżywiania się i częstego odpoczywania.

W sytuacjach nagłych, kryzysowych - prosimy kontaktować się telefonicznie z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu, pod numerami tel.: 55 271 30 46 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka) lub 508 608 245 (czynny całą dobę).

Wsparcie psychologiczne - zadzwoń do specjalisty w PCPR Malbork - tel. 55 647 15 45 wew. 16.

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów13.03.2020

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.

Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Często myj ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe
Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków
Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np. wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy
Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej należy wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu
Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie
Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

Koronawirus - co musisz wiedzieć?13.03.2020

Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?
Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te są zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?
Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową, np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?
Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby "zawlekły" wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.

800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

 

Informacja dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu

 

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, czy Tajwanie lub miałeś kontakt z osobami, które tam przebywały i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to:

 • bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną - najbliższa jest w Malborku na ul. Juliusza Słowackiego 64, 82-200 Malbork, tel. 55 647 25 55

  lub
 • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

 

Adresy jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej
w województwie pomorskim

 

L.p.

Stacja

Adres

Telefon

1

WSSE w Gdańsku

ul. Dębinki 4
80-211 Gdańsk

58 520 19 70

2

GSSE w Gdyni

ul. Kontenerowa 69
81-155 Gdynia

58 620 81 15

3

PSSE w Bytowie

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 27
77-100 Bytów

59 822 36 85
59 822 71 71

4

PSSE w Chojnicach

ul. Piłsudskiego 39
89- 600 Chojnice

52 397 63 96

5

PSSE w Człuchowie

ul. Jana Sobieskiego 4
77-300 Człuchów

59 834 11 42

6

PSSE w Gdańsku

ul. Wałowa 27
80-858 Gdańsk

58 320 08 00

7

PSSE w Gdyni

ul. Starowiejska 50
81-356 Gdynia

58 620 17 98

8

PSSE w Kartuzach

ul. Sambora 30A
83-300 Kartuzy

58 681 07 21

9

PSSE w Kościerzynie

ul. Wodna 15
83-400 Kościerzyna

58 686 33 64

10

PSSE w Kwidzynie

ul. Chopina 40
82-500 Kwidzyn

55 279 38 15
55 279 33 15

11

PSSE w Lęborku

ul. Gdańska 63
84-300 Lębork

59 862 10 10

12

PSSE w Malborku

ul. Juliusza Słowackiego 64
82-200 Malbork

55 647 25 55

13

PSSE w Nowym Dworze Gdańskim

ul. Morska 1
82-100 Nowy Dwór Gdański

55 247 57 01

14

PSSE w Pruszczu Gdańskim

ul. Grunwaldzka 25
83-000 Pruszcz Gdański

58 683 54 12

15

PSSE w Pucku

ul. I Armii Wojska Polskiego 16
84-100 Puck

58 673 03 41

16

PSSE w Słupsku

ul. Piotra Skargi 8
76-200 Słupsk

59 843 12 91

17

PSSE w Sopocie

ul. Kościuszki 23
81-704 Sopot

58 551 26 22

18

PSSE w Starogardzie Gdańskim

ul. Kanałowa 5
83-200 Starogard Gdański

58 562 40 11

19

PSSE w Tczewie

ul. Obrońców Westerplatte 10
83-100 Tczew

58 531 39 31

20

PSSE w Wejherowie

ul. Obrońców Helu 3
84-200 Wejherowo

58 677 79 01

 

Lista oddziałów zakaźnych wskazanych dla pacjentów potencjalnie zainfekowanych koronawirusem

 

 • województwo pomorskie:
  • Gdańsk - Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, II Oddział Chorób Zakaźnych, IV Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, IX Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla dzieci, ul. Mariana Smoluchowskiego 18;
  • Gdynia - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Oddział Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, ul. Powstania Styczniowego 9B;
 • województwo warmińsko-mazurskie:
  • Elbląg - Szpital Miejski Św. Jana Pawła II w Elblągu, Oddział Chorób Zakaźnych z Pododdziałem Hepatologicznym, ul. Żeromskiego 22;
  • Giżycko - "Szpital Giżycki" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Oddział Chorób Zakaźnych, ul. Warszawska 41;
  • Olsztyn - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie, Oddział Pediatryczny V Chorób Zakaźnych, ul. Żołnierska 18A;
  • Ostróda - Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna, Oddział Chorób Zakaźnych, ul. Jagiełły 1;
  • Pisz - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, Oddział Obserwacyjno-zakaźny, ul. Sienkiewicza 2.
Bezpłatne szkolenie04.03.2020


Działania towarzyszące
w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu
serdecznie zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu

 

"Niemarnowanie żywności, kulinarne i dietetyczne"

 

organizowanym przez Bank Żywności w Tczewie,
w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,
które odbędzie się:

 

12 marca 2020 r. o godzinie 11:00
w siedzibie GOKiS w Starym Polu

 

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby obecnie korzystające z pomocy żywnościowej.

 

Serdecznie zapraszamy!

Informacja o POPŻ03.02.2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

POPŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

 

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą bezpłatnie przekazywane osobom najbardziej potrzebującym.

 

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych;
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych;
 2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia;
 3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności;
 4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych);
 5. inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących wynikające z potrzeb zgłaszanych przez uczestników biorących udział w programie POPŻ.

 

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR - np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL - m.in. organizacje partnerskie Banków Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 1. dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań;
 2. współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej;
 3. oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach);
 4. kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

 

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności [Organizacja Partnerska Regionalna - OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji Partnerskich Lokalnych - OPL].

Pomoc żywnościowa03.02.2020

Terminy wypłat zasiłków na 2020 rok02.01.2020

Miesiąc

Dodatki
mieszkaniowe

Świadczenia
rodzinne,
wychowawcze,
fundusz
alimentacyjny

Zasiłki
z pomocy
społecznej

Styczeń

10

14

27

Luty

10

11

25

Marzec

10

11

25

Kwiecień

10

9

27

Maj

8

11

25

Czerwiec

10

9

25

Lipiec

10

9

27

Sierpień

10

11

25

Wrzesień

10

11

25

Październik

9

9

27

Listopad

10

9

27

Grudzień

6

9

18

 

Realizacja świadczeń w kasie Banku Spółdzielczego w Starym Polu od godz. 10:00 do godz. 14:00.

Darmowe szkolenie09.12.2019

Praca w Wigilię06.12.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu informuje, iż dnia 24 grudnia 2019 r. (wigilia) ośrodek będzie nieczynny.

 

Ww. dzień zostanie odpracowany w następujących dniach:

 • 7 grudnia 2019 r. (sobota), godz. 7:30 - 11:30;
 • 14 grudnia 2019 r. (sobota), godz. 7:30 - 11:30.
Bezpłatne szkolenie06.12.2019

Działania towarzyszące w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu serdecznie zaprasza do uczestnictwa w

bezpłatnym szkoleniu edukacji ekonomicznej (zarządzanie budżetem domowym)

organizowanym w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, które odbędzie się

18 grudnia 2019 r. o godzinie 9:00 w siedzibie tutejszego Ośrodka.

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby korzystające z pomocy żywnościowej PO PŻ 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy!

"Dobry start" - zmiany w programie31.07.2019

"Dobry start" - zmiany w programie
Informacja dla mieszkańców

W dniu 18 lipca 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2019 r. poz. 1343). Nowelizacja poszerza grono odbiorów świadczenia o uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych.

Świadczenie z programu "Dobry start" jest przyznawane w wysokości 300 zł i przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia przez nie 24 lat.

Świadczenie dobry start nadal nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Wniosek o świadczenie dobry start - podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z Programu "Rodzina 500+" - można składać online od 1 lipca przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej, wnioski dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wskazane rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.

Wykazy placówek12.07.2019
Nowy okres zasiłkowy14.06.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu informuje, iż rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy. W związku z powyższym przekazujemy informacje na temat Programów i świadczeń, o które można się ubiegać składając odpowiedni wniosek.

DOBRY START 300 DLA UCZNIA

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia "Dobry Start" będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 1. przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
 2. przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje także w przypadku:

 1. ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
 2. ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Nowy okres świadczeniowy: od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2019 r.

Od 1 lipca 2019 r. program "Rodzina 500+", w ramach którego jest przyznawane świadczenie, obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia - bez stosowania kryterium dochodowego. Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zniosła kryterium dochodowe obowiązujące przy przyznawaniu świadczenia na pierwsze dziecko w rodzinie. Nowe zasady będą stosowane od 1 lipca br.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Nowy okres zasiłkowy: od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2020 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2019 r.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Nowy okres świadczeniowy: od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2019 r.

Bardziej szczegółowe informacje na temat Programów i świadczeń można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, tel. (55) 271-30-46, od poniedziałku do czwartku w godz. od 7:30 do 15:30, w piątek od godz. 7:30 do 14:00. Druki wniosków dostępne będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej po 10 lipca 2019 r.

Punkt konsultacyjno-informacyjny28.02.2019

 

Informujemy, iż po raz kolejny udało się uruchomić punkt konsultacyjno-informacyjny dla mieszkańców gminy Stare Pole, który działa przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Polu.

Można w nim uzyskać następującą pomoc:

 • prowadzenie rozmów w sprawach związanych z nadużywaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych;
 • prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia leczenia;
 • udzielanie informacji o działaniach instytucji w zakresie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym;
 • poradnictwo i konsultacje dla osób doznających przemocy w rodzinie i świadków przemocy domowej oraz stosujących przemoc domową;
 • indywidualną pomoc psychoterapeutyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Konsultacje prowadzi psycholog-terapeuta uzależnień.

Punkt konsultacyjny w Starym Polu mieści się w budynku Urzędu Gminy - pokój nr 17. Czynny jest dwa razy w miesiącu, w godzinach 16:00 - 19:00.

Prosimy o wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 55-271-30-46. Wszelkich informacji i pomocy udzielają od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 14:00, pracownicy GOPS w Starym Polu (e-mail: sekretariat@gops-starepole.pl).

Do punktu konsultacyjnego zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Stare Pole, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zmagających się z problemami i szukających pomocy w ich rozwiązaniu. Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji, porad psychologicznych i terapeutycznych.

Można również skorzystać z usług Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku przy ul. Nowowiejskiego 48 (tel./fax 55-272-22-22, 55-273-33-33, e-mail: cpu@cpu.malbork.pl, www.cpu.malbork.pl).

 

Do pobrania:

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw14.02.2019

W związku z Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw Prokuratura Rejonowa w Malborku zawiadamia, że w dniach 18-24 lutego 2019 r. osoby pokrzywdzone przestępstwami mogą skorzystać z porad prokuratorów i uzyskać informacje na temat przysługujących im uprawnień oraz sposobu załatwiania spraw związanych z czynami popełnionymi na ich szkodę.

Zainteresowani mogą zgłaszać się we wskazanym terminie do Prokuratury Rejonowej w Malborku w godzinach od 09:00 do 15:00.

Terminy wypłat zasiłków na 2019 rok29.01.2019

Miesiąc

Dodatki
mieszkaniowe

Świadczenia
rodzinne,
wychowawcze,
fundusz
alimentacyjny

Zasiłki
z pomocy
społecznej

Styczeń

10

11

25

Luty

8

11

25

Marzec

8

11

25

Kwiecień

10

11

19

Maj

10

10

24

Czerwiec

10

11

25

Lipiec

10

11

29

Sierpień

9

12

23

Wrzesień

10

11

25

Październik

10

11

25

Listopad

8

8

25

Grudzień

6

9

18

 

Realizacja świadczeń w kasie Banku Spółdzielczego w Starym Polu od godz. 10:00 do godz. 14:00.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-202011.12.2018

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived - FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358), od dnia 1 października 2018 r. pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

 • 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł);
 • 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

 

Niniejsze wytyczne stosuje się od dnia 1 października 2018 roku.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który w naszej gminie zajmuje się dystrybucją art. żywnościowych, w celu zakwalifikowania do odbioru żywności. Osoby potrzebujące otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej. Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.

 

Zapraszamy osoby chętne do skorzystania z tej formy pomocy!

Wnioski o "Dobry Start"23.10.2018

"Dobry Start" to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom.

Przypominamy: kto jeszcze nie złożył wniosku ma na to czas do 30 listopada br.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat (także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia (także w przypadku ukończenia 24 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). Świadczenie przyznawane jest bez względu na dochód. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Jak dostać świadczenie?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama, tata, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie należy złożyć wniosek?
W Gminie Stare Pole obsługą Programu "Dobry Start" zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, tel. 55-271-30-46. Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej przyjmuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Kiedy złożyć wniosek?
Zgodnie z § 28. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start", wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia są przyjmowane od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada danego roku. Wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek - podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu "Rodzina 500+" -można składać online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank SA, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze w Banku BGŻ BNP Paribas.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia "Dobry Start" zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej - będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail z adresu e-mail Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. sekretariat@gops-starepole.pl. Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka.

Program korekcyjno-edukacyjny17.07.2018

Program korekcyjno - edukacyjny

Ogłoszenie o naborze17.07.2018

Nabór na stanowisko urzędnicze do działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Polu.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu ogłasza nabór
na stanowisko referenta do Działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

I. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu.

II. Określenie stanowiska: Referent d/s Świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

III. Wymiar czasu pracy: pełen etat.

IV. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe administracyjne,
2) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
4) obsługa komputera w środowisku Windows, urządzeń biurowych oraz pakietu Office,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
6) nieposzlakowana opinia,
7) dobra znajomość ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.
2. Wymagania dodatkowe:
1) preferowane doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego,
2) umiejętność analizy dokumentów, pracy w zespole i korzystania z przepisów prawa,
3) odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, komunikatywność,
4) znajomość systemu komputerowego „Sygnity - Świadczenia Rodzinne”, Sygnity Świadczenia Wychowawcze”, Sygnity - Fundusz alimentacyjny,
5) preferowany staż pracy w administracji samorządowej,

V. Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku referenta:
1) przyjmowanie wniosków osób ubiegających się o: świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dokumentów w sprawie zasiłku dla opiekuna oraz prowadzenie w tych sprawach postępowań administracyjnych,
2) rejestrowanie powyższych wniosków, weryfikacja wniosków, załączników, przygotowywanie i przedkładanie Kierownikowi Ośrodka projektów decyzji administracyjnych, pism i postanowień zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) przygotowywanie korespondencji oraz dokumentów związanych z przyznanymi świadczeniami,
4) prowadzenie całości dokumentacji związanej z realizacją świadczeń, w formie elektronicznej i papierowej,
5) zastępowanie innych pracowników Ośrodka w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego,
6) prowadzenie korespondencji wychodzącej,
7) sporządzanie list wypłat świadczeń oraz sprawozdań,
8) przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji,
9) wykonywanie innych zadań i poleceń przełożonego.

VI. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca biurowa, przy komputerze, w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 6, budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
2) zapewnienie bezpiecznych warunków pracy na stanowisku,
3) stanowisko związane z przemieszczaniem się w budynku, budynek nie jest wyposażony w windę.
4) umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

VII. Wymagane dokumenty
1) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły) i staż pracy,
4) kserokopia innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5) kwestionariusz osobowy,
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
7) oświadczenie o niekaralności,
8) oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.
9) w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawną - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) i odręcznie podpisane.

Brak własnoręcznego podpisu na ww. dokumentach pod klauzulą powoduje niespełnienie wymagań formalnych.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:
1) Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na wolne stanowisko - referent” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Polu ul. Marynarki Wojennej 6 pokój nr 5 do dnia 27 lipca 2018 roku do godz. 09:00 (w przypadku przesłania pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
2) O terminie i miejscu kolejnych etapów naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
3) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP i tablicy informacyjnej tut. Ośrodka Pomocy Społecznej.
4) Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
5) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6%.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starym Polu przy ulicy Marynarki Wojennej 6
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Janusz Salamonik, tel. /55/ 271 35 33 w. 50
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w procesie rekrutacji
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym jest obligatoryjne

Informacja o wynikach naboru17.07.2018

Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze referenta - ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wybrano żadnego z kandydatów.

 

Uzasadnienie

 

Kandydaci wyłonieni w I etapie postępowania rekrutacyjnego nie spełnili wymagań niezbędnych, określonych w punkcie 7 naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

 

Przewodnicząca Komisji
Gabriela Żurawska

 

 

Stare Pole, dnia 13.07.2018 r.

"Dobry Start" - powiadomienia06.07.2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu informuje, że powiadomienia o przyznaniu świadczenia w ramach Programu "Dobry Start" będą wysyłane z adresu e-mail tutejszego Ośrodka, tj. sekretariat@gops-starepole.pl.

Świadczenie "Dobry Start" - infolinia29.06.2018

Ruszyły wojewódzkie infolinie dla rodzin i samorządów dotyczące świadczenia "Dobry Start". Uruchomiono specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące świadczenia "Dobry Start". Mogą z nich skorzystać rodzice i opiekunowie zainteresowani świadczeniem, ale także pracownicy samorządów. Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora.

 

Województwo

Nr telefonu

pomorskie

 • 58 30 77 457 - przeznaczony dla osób korzystających ze świadczenia w ramach pieczy zastępczej (powiaty)
 • 58 30 77 456 - przeznaczony dla osób uprawnionych do świadczenia wypłacanego przez gminę

 

Kontakt z infolinią pozwala na zapoznanie się z zasadami programu "Dobry Start". Dzwoniąc, można uzyskać informacje na temat tego, kto może otrzymać świadczenie "Dobry Start", gdzie i kiedy złożyć wniosek o wsparcie i w jakim terminie zostanie ono przyznane, itp.

 

Świadczenie "Dobry Start" jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej, w tym wychowankowie placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Wnioski o "Dobry Start" już od lipca29.06.2018

"Dobry Start" to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. Wnioski można złożyć już od 1 lipca.

 

Program "Dobry Start" jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

 

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

 

Jak otrzymać świadczenie "Dobry Start"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej - rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500+". Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

 

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek - podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu "Rodzina 500+" - będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank SA, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze. Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie "Dobry Start" i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego.

 

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową). Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Nowe okresy świadczeniowe28.06.2018

Nowy okres świadczeniowy 2018/2019 - świadczenie wychowawcze 500+

500+

Uprzejmie informujemy, że nowy okres świadczeniowy dla świadczenia wychowawczego przypada od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2018 r.

Druki wniosków będą wydawane po 15 lipca 2018 r.

 

 

Nowy okres zasiłkowy 2018/2019 - świadczenia rodzinne

 

Uprzejmie informujemy, że nowy okres zasiłkowy dla świadczeń rodzinnych przypada od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2018 r.

 

 

Nowy okres świadczeniowy 2018/2019 - fundusz alimentacyjny

 

Uprzejmie informujemy, że nowy okres świadczeniowy dla funduszu alimentacyjnego przypada od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2018 r.

Wszystkie druki wniosków będą wydawane po 15 lipca 2018 r.

Dobry start - 300 dla ucznia28.06.2018

Dobry start

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia "Dobry Start" przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.

Druki wniosków będą wydawane po 15 lipca 2018 r.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 1. przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia;
 2. przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje także w przypadku:

 1. ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia;
 2. ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia.

Ogłoszenie o naborze27.06.2018

Nabór na stanowisko urzędnicze do działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Polu.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu ogłasza nabór na stanowisko referenta do Działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

 

I. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu.

II. Określenie stanowiska: Referent d/s Świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

III. Wymiar czasu pracy: pełen etat.

IV. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe administracyjne,

2) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

4) obsługa komputera w środowisku Windows, urządzeń biurowych oraz pakietu Office,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

6) nieposzlakowana opinia,

7) dobra znajomość ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

2. Wymagania dodatkowe:

1) preferowane doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego,

2) umiejętność analizy dokumentów, pracy w zespole i korzystania z przepisów prawa,

3) odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, komunikatywność,

4) znajomość systemu komputerowego „Sygnity - Świadczenia Rodzinne”, Sygnity Świadczenia Wychowawcze", Sygnity - Fundusz alimentacyjny,

5) preferowany staż pracy w administracji samorządowej,

V. Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku referenta:

1) przyjmowanie wniosków osób ubiegających się o:świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dokumentów w sprawie zasiłku dla opiekuna oraz prowadzenie w tych sprawach postępowań administracyjnych,

2) rejestrowanie powyższych wniosków, weryfikacja wniosków, załączników, przygotowywanie i przedkładanie Kierownikowi Ośrodka projektów decyzji administracyjnych, pism i postanowień zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) przygotowywanie korespondencji oraz dokumentów związanych z przyznanymi świadczeniami,

4) prowadzenie całości dokumentacji związanej z realizacją świadczeń, w formie elektronicznej i papierowej,

5) zastępowanie innych pracowników Ośrodka w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego,

6) prowadzenie korespondencji wychodzącej,

7) sporządzanie list wypłat świadczeń oraz sprawozdań,

8) przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji,

9) wykonywanie innych zadań i poleceń przełożonego.

VI. Warunki pracy na stanowisku:

1) praca biurowa, przy komputerze, w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 6 , budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

2) zapewnienie bezpiecznych warunków pracy na stanowisku,

3) stanowisko związane z przemieszczaniem się w budynku, budynek nie jest wyposażony w windę.

4) umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

VII. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły) i staż pracy,

4) kserokopia innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

5) kwestionariusz osobowy,

6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

7) oświadczenie o niekaralności,

8) oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.

9) w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) i odręcznie podpisane.

 

Brak własnoręcznego podpisu na ww. dokumentach pod klauzulą powoduje niespełnienie wymagań formalnych.

 

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

1) Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na wolne stanowisko - referent” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Polu ul. Marynarki Wojennej 6 pokój nr 5 do dnia 09 lipca 2018 roku do godz. 09:00 (w przypadku przesłania pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

2) O terminie i miejscu kolejnych etapów naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

3) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP i tablicy informacyjnej tut. Ośrodka Pomocy Społecznej.

4) Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

5) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6%.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starym Polu przy ulicy Marynarki Wojennej 6

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Janusz Salamonik, tel. /55/ 271 35 33 w. 50

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w procesie rekrutacji 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

5) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym jest obligatoryjne

Ogłoszenie o naborze11.06.2018

Nabór na stanowisko urzędnicze do działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Polu.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu ogłasza nabór na stanowisko referenta do Działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

I. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu.


II. Określenie stanowiska: Referent d/s Świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.


III. Wymiar czasu pracy: pełen etat.


IV. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie średnie, preferowane wyższe,

2) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

4) obsługa komputera w środowisku Windows, urządzeń biurowych oraz pakietu Office,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

6) nieposzlakowana opinia,

7) dobra znajomość ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

2. Wymagania dodatkowe:

1) preferowane doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego,

2) umiejętność analizy dokumentów, pracy w zespole i korzystania z przepisów prawa,

3) odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, komunikatywność,

4) znajomość systemu komputerowego „Sygnity - Świadczenia Rodzinne”, Sygnity Świadczenia Wychowawcze", Sygnity - Fundusz alimentacyjny,

5) preferowany staż pracy w administracji samorządowej,


V. Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku referenta:

1) przyjmowanie wniosków osób ubiegających się o: świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dokumentów w sprawie zasiłku dla opiekuna oraz prowadzenie w tych sprawach postępowań administracyjnych,

2) rejestrowanie powyższych wniosków, weryfikacja wniosków, załączników, przygotowywanie i przedkładanie Kierownikowi Ośrodka projektów decyzji administracyjnych, pism i postanowień zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) przygotowywanie korespondencji oraz dokumentów związanych z przyznanymi świadczeniami,

4) prowadzenie całości dokumentacji związanej z realizacją świadczeń, w formie elektronicznej i papierowej,

5) zastępowanie innych pracowników Ośrodka w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego,

6) prowadzenie korespondencji wychodzącej,

7) sporządzanie list wypłat świadczeń oraz sprawozdań,

8) przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji,

9) wykonywanie innych zadań i poleceń przełożonego.


VI. Warunki pracy na stanowisku:

1)   praca biurowa, przy komputerze, w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 6, budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

2)   zapewnienie bezpiecznych warunków pracy na stanowisku,

3)   stanowisko związane z przemieszczaniem się w budynku, budynek nie jest wyposażony w windę.

4)   umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.


VII. Wymagane dokumenty

1) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły) i staż pracy,

4) kserokopia innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

5) kwestionariusz osobowy,

6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

7) oświadczenie o niekaralności,

8) oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.

9) w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) i odręcznie podpisane.

Brak własnoręcznego podpisu na ww. dokumentach pod klauzulą powoduje niespełnienie wymagań formalnych.


VIII Termin i miejsce składania dokumentów:

1) Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na wolne stanowisko - referent” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Polu ul. Marynarki Wojennej 6 pokój nr 5 do dnia 22 czerwca 2018 roku do godz. 09:00 (w przypadku przesłania pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

2) O terminie i miejscu kolejnych etapów naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

3) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP i tablicy informacyjnej tut. Ośrodka Pomocy Społecznej.

4) Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

5) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6%.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starym Polu przy ulicy Marynarki Wojennej 6.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Janusz Salamonik, tel. /55/ 271 35 33 w. 50

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w procesie rekrutacji

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym jest obligatoryjne

Sopockie Targi Seniora22.03.2018

Sopockie Targi Seniora

Terminy wypłat świadczeń29.12.2017

Terminy wypłat świadczeń
realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu
w 2018 roku

 

Miesiąc

Zasiłki rodzinne

Świadczenia Wychowawcze

Fundusz alimentacyjny

Zasiłki
z Pomocy Społecznej

Dodatki Mieszkaniowe

STYCZEŃ

16 - 17

25

10

LUTY

15 - 16

26

9

MARZEC

13 - 14

27

9

KWIECIEŃ

11 - 12

25

10

MAJ

16 - 17

24

10

CZERWIEC

13 - 14

27

8

LIPIEC

11 - 12

25

10

SIERPIEŃ

16 - 17

27

10

WRZESIEŃ

12 - 13

26

10

PAŹDZIERNIK

16 - 17

25

10

LISTOPAD

12 - 13

27

9

GRUDZIEŃ

11 - 12

20

7

 

"Nie bądź obojętny"23.11.2017

Widzisz - Reaguj - Zadzwoń

"Nie bądź obojętny" Apel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Okres jesienno-zimowy to czas, w którym osoby bezdomne, samotne, niezaradne życiowo, narażone są na utratę zdrowia i życia. Spadek temperatur, szczególnie w porze nocnej, może spowodować wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci. Na takie same zagrożenia narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu i przebywające w miejscach nie nadających się do zamieszkania.

 

Dlatego tak ważne jest w tym czasie stałe monitorowanie tych środowisk i miejsc, przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek. Ważna jest również właściwa koordynacja działań pozwalająca reagować wszystkim, którym los osób najbardziej potrzebujących naszej pomocy nie jest obojętny.

 

Apeluję do pracowników socjalnych, straży miejskiej i policji, by docierać z informacją i pomocą do wszystkich, którzy w okresie jesienno-zimowym potrzebują szczególnego wsparcia. Zwracam się jednocześnie do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy widzą na ulicy osoby np. ubrane niestosownie do pory roku, siedzące lub leżące na ławkach w parkach, czy na przystankach autobusowych, aby reagować na każdy taki przypadek i o takich sytuacjach niezwłocznie informować właściwe służby. Zgłoszenia przyjmują:

 • Straż Miejska pod ogólnopolskim numerem tel. 986,
 • Policja pod numerem tel. 997.

Całodobowo działa też alarmowy numer 112.

 

Apel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Pamiętajmy o tym, że każda reakcja i informacja przekazana natychmiast, może pozwolić w porę na udzielenie pomocy człowiekowi w potrzebie, a w sytuacjach największego zagrożenia może uratować czyjeś życie!

 

Niezwykle ważną rolę w koordynacji działań zabezpieczających ludzi bezdomnych przed negatywnymi skutkami niskich temperatur, pełnią Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego. Są one zobowiązane do wskazywania miejsc w stosownych palcówkach tj. ogrzewalniach, noclegowniach i schroniskach. W Centrach tych działają również infolinie, z których każdy może bezpłatnie korzystać.

 

Zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni, punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej, opiekuńczej i medycznej na terenie całego województwa.

 

Więcej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,9434,widzisz-reaguj-zadzwon.html

Dzień wolny od pracy18.12.2017

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze świętem przypadającym w sobotę 6 stycznia 2018 r., Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu, dniem wolnym za to święto ustalono wtorek 2 stycznia 2018 r.

08.11.2017

NIECZYNNE

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze Świętem Niepodległości przypadającym w tym roku w sobotę, na podstawie Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu, dniem wolnym za święto przypadające w dzień wolny od pracy ustalono poniedziałek 13 listopada 2017 r.

Ogłoszenie o naborze11.10.2017

Nabór na stanowisko urzędnicze do działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Polu

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu ogłasza nabór na stanowisko referenta do Działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

 

I. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu.

 

II. Określenie stanowiska: Referent d/s Świadczeń Wychowawczych.

 

III. Wymiar czasu pracy: pełen etat.

 

IV. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 

1. Wymagania niezbędne:

1)      wykształcenie średnie, preferowane wyższe,

2)      brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

4)      obsługa komputera w środowisku Windows, urządzeń biurowych oraz pakietu Office,

5)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

6)      nieposzlakowana opinia,

7)      dobra znajomość ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, o pracownikach samorządowych, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1)      preferowane doświadczenie zawodowe w zakresie świadczeń wychowawczych i rodzinnych,

2)      umiejętność analizy dokumentów, pracy w zespole i korzystania z przepisów prawa,

3)      biegła znajomość obsługi komputera,

4)      odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, komunikatywność,

5)      znajomość systemu komputerowego „Sygnity - Świadczenia Rodzinne”, „Sygnity Świadczenia Wychowawcze”,

6)      preferowany 1 rok stażu pracy w administracji samorządowej,

 

V. Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku referenta:

1)      przyjmowanie wniosków osób ubiegających się o: świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, dokumentów w sprawie zasiłku dla opiekuna oraz prowadzenie w tych sprawach postępowań administracyjnych,

2)      rejestrowanie powyższych wniosków, weryfikacja wniosków, załączników, przygotowywanie i przedkładanie Kierownikowi Ośrodka projektów decyzji administracyjnych, pism i postanowień zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3)      przygotowywanie korespondencji oraz dokumentów związanych z przyznanymi świadczeniami,

4)      prowadzenie całości dokumentacji związanej z realizacją świadczeń, w formie elektronicznej i papierowej,

5)      zastępowanie innych pracowników Ośrodka w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego,

6)      prowadzenie korespondencji wychodzącej,

7)      sporządzanie list wypłat świadczeń oraz sprawozdań,

8)      przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji,

9)      wykonywanie innych zadań i poleceń przełożonego.

 

VI. Warunki pracy na stanowisku:

1)      praca biurowa, przy komputerze, w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 6, budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych,

2)   zapewnienie bezpiecznych warunków pracy na stanowisku,

3)   stanowisko związane z przemieszczaniem się w budynku, budynek nie jest wyposażony w windę,

4)   umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

VII. Wymagane dokumenty

1)   życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

2)   list motywacyjny,

3)   kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły) i staż pracy,

4)   kserokopia innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

5)   kwestionariusz osobowy,

6)   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

7)   oświadczenie o niekaralności,

8)   oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,

9)   w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 poz. 922 z dnia 28.06.2016r.) i odręcznie podpisane.

 

Brak własnoręcznego podpisu na ww. dokumentach pod klauzulą powoduje niespełnienie wymagań formalnych.

 

VIII Termin i miejsce składania dokumentów:

1)      Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na wolne stanowisko - referent” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Polu ul. Marynarki Wojennej 6 pokój nr 5 do dnia 23 października 2017 roku do godz. 10:00 (w przypadku przesłania pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

2)      O terminie i miejscu kolejnych etapów naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

3)      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP i tablicy informacyjnej tut. Ośrodka Pomocy Społecznej.

4)      Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

5)      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6%.

Opiekujesz się?08.08.2017

 

Nowy okres zasiłkowy21.07.2017

UWAGA!
Nowy okres zasiłkowy 2017/2018 już od 1 sierpnia 2017 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu informuje, że korzystanie ze świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego w zbliżającym się okresie zasiłkowym wymaga złożenia nowego wniosku. Będzie to możliwe już od 1 sierpnia br.


Okresy zasiłkowe

Prawo do zasiłków ustala się na okresy zasiłkowe. W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu "Rodzina 500 +", prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku - od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku (jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres był dłuższy - rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i potrwa do 30 września 2017 r.). Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Natomiast dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego.


Wnioski na świadczenie wychowawcze 500+

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. Należy pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.


Wnioski na fundusz alimentacyjny

W przypadku złożenia wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 31 października. Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik i listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od października do grudnia następuje do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od listopada do stycznia następuje do dnia 31 stycznia. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.


Wnioski na świadczenia rodzinne

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.


Formularze

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze, rodzinne i funduszu alimentacyjnego dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Polu. Wypełniony wniosek o świadczenia wychowawcze można złożyć osobiście, listownie lub przez internet. Do wyboru jest ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczna, PUE ZUS - Platforma Usług Elektronicznych ZUS oraz ePUAP - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Podobne udogodnienia obowiązują w odniesieniu do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wnioski o te świadczenia można składać osobiście, listownie lub przez internet. Do dyspozycji są: Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia oraz ePUAP - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.


Źródło: MRPiPS
Informacja na temat dystrybucji jabłek11.05.2017

Od dnia 11 maja 2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu zajmuje się dystrybucją jabłek dla mieszkańców naszej gminy. Wszystkie osoby zainteresowane tym rodzajem pomocy prosimy o kontakt z pracownikami Ośrodka pod nr tel. 55-271-30-46 lub o osobiste zgłoszenie się do Ośrodka.

Pomoc żywnościowa21.03.2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Zmiany od 1 stycznia 2017 r.

Zmiana wytycznych IZ (POPŻ - Podprogram 2016)

 

Z Nowym Rokiem 2017 zmianie uległy wytyczne MRPiPS w zakresie POPŻ Podprogram 2016. Najistotniejszą zmianą jest zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania żywności.

 

"Pomocą żywnościową POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie."

 

Zmienione wytyczne weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017, a tekst jednolity wytycznych dostępny jest na stronie MRPiPS - http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/wytyczne/podprogram-2016/

 

Weryfikacji warunków osób uprawnionych dokonają pracownicy socjalni w tut. ośrodku. Osoby spełniające kryteria do w/w pomocy otrzymają stosowne skierowania. Żywność będzie wydawana w terminie od 23 marca 2017 r. w Sali Urzędu Gminy Stare Pole (była sala rehabilitacji, obok Straży Pożarnej).

 

Program Pomocy Dzieciom16.03.2017

 

 

Bezpieczny i aktywny senior16.03.2017

 

 

Terminy wypłat19.01.2017


Terminy wypłat świadczeń
realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu
w 2017 roku


Miesiąc

Zasiłki
rodzinne,
świadczenia
wychowawcze,
fundusz
alimentacyjny

Zasiłki
z pomocy
społecznej

Dodatki
mieszkaniowe

Styczeń

16 - 17

26

10

Luty

15 - 16

23

10

Marzec

15 - 16

28

10

Kwiecień

11 - 12

26

10

Maj

16 - 17

25

10

Czerwiec

13 - 14

26

9

Lipiec

11 - 12

26

10

Sierpień

16 - 17

28

10

Wrzesień

13 - 14

26

8

Październik

16 - 17

6

10

Listopad

14 - 15

27

10

Grudzień

13 - 14

20

8

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie04.01.2017

Informacja na temat dystrybucji jabłek08.12.2016

Od dnia 7 grudnia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu zajmuje się dystrybucją jabłek dla mieszkańców naszej gminy. Wszystkie osoby zainteresowane tym rodzajem pomocy prosimy o kontakt z pracownikami Ośrodka pod nr tel 55-271-30-46 lub o osobiste zgłoszenie się do Ośrodka.

Spotkanie z przedsiębiorcami09.11.2016
Mobilny i aktywny kapitał ludzki ...04.10.2016

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu rozpoczyna realizację projektu "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno - zawodowa" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji: 2016 - 2018


Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Partnerzy: Miasto i Gmina Sztum, Gmina Malbork, Gmina Stare Pole, Miasto i Gmina Nowy Staw, Gmina Stary Dzierzgoń, Gmina Miłoradz, Gmina Lichnowy, Powiat Sztumski, Powiat Malborski).


Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudniania osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.


Projekt skierowany jest do osób korzystających z pomocy społecznej, w szczególności do:

 • osób niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy,
 • osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy i zakwalifikowanych do III profilu pomocy,

w tym do osób niepełnosprawnych.Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020
Pomorski Innowacyjny Model Wsparcia Społeczno-Zawodowego27.09.2016
Fundusz alimentacyjny 2016/201709.09.2016

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM POLU INFORMUJE, IŻ WNIOSKI NA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2016/2017 NALEŻY SKŁADAĆ WRAZ Z WYMAGANĄ DOKUMENTACJĄ W SIEDZIBIE GOPS OD DNIA 1 SIERPNIA 2016 r. 

ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2007 r. O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW „W PRZYPADKU GDY OSOBA UBIEGAJACA SIĘ O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY ZŁOŻY WNIOSEK WRAZ Z DOKUMENTAMI DO DNIA 31 SIERPNIA, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO PRZYSŁUGUJĄCE ZA M-C PAŹDZIERNIK WYPŁACA SIĘ DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA. W PRZYPADKU GDY OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY ZŁOŻY WNIOSEK WRAZ Z DOKUMENTAMI DO DNIA 30 WRZEŚNIA, ŚWIADCZENIA Z FUNUSZU ALIMENTACYJNEGO PRZYSŁUGUJACE ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK WYPŁACA SIĘ DO DNIA 30 LISTOPADA”.

Świadczenia rodzinne 2016/201709.09.2016

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM POLU INFORMUJE, IŻ WNIOSKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017 MOŻNA SKŁADAĆ WRAZ Z WYMAGANĄ DOKUMENTACJĄ W SIEDZIBIE GOPS OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2016 r. 

ZGODNIE Z ART. 26 USTAWY Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R.                    O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH W PRZYPADKU GDY OSOBA UBIEGAJACA SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE NA NOWY  OKRES  ZASIŁKOWY  ZŁOŻY  WNIOSEK  WRAZ  Z DOKUMENTAMI DO DNIA 30 WRZEŚNIA, ŚWIADCZENIA RODZINNE PRZYSŁUGUJĄCE ZA M-C LISTOPAD WYPŁACA SIĘ DO DNIA 30 LISTOPADA.         

W PRZYPADKU GDY OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY ZŁOŻY WNIOSEK WRAZ Z DOKUMENTAMI DO DNIA 30 LISTOPADA, ŚWIADCZENIA RODZINNE PRZYSŁUGUJACE ZA MIESIĄC LISTOPAD WYPŁACA SIĘ DO DNIA 31 GRUDNIA.

Ogłoszenie Starosty Powiatu Malborskiego20.04.2016

Starosta Powiatu Malborskiego informuje, iż zgłoszenia kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przyjmowane będą w terminie do 13 maja 2016 roku.


Zgłoszenia należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku we wskazanym wyżej terminie w godz. od 7:30 do 15:30 w każdy dzień roboczy.


Jednocześnie informujemy, że kandydatów do Powiatowej Rady powołuje się spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów, gmin).

500 BUS w Starym Polu11.04.2016
Pomoc osobom pokrzywdzonym01.04.2016
Kwalifikacja do realizacji zadania23.03.2016

Mieszkańcy Gminy Stare Pole!

W związku z podpisaniem umowy pomiędzy Fundacją "My, Wy, Oni" a Wójtem Gminy Stare Pole na realizację zadania publicznego "Aktywność poprzez hipoterapię" informujemy, że w miesiącu kwietniu br. prowadzona będzie kwalifikacja osób do realizacji przedmiotowego zadania.


Zgodnie z umową w bezpłatnych zajęciach udział weźmie 12 chętnych osób zamieszkujących na terenie gminy Stare Pole. Realizacja zadania przewiduje cykl 8 indywidualnych spotkań w miesiącach maj - czerwiec 2016 r.


Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób otwarty, czyli każdy zainteresowany z gminy Stare Pole ma możliwość zgłoszenia uczestnika. Kwalifikacji osób dokona komisja rekrutacyjna. W zajęciach mogą wziąć udział osoby, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz zgodę od lekarza na taką formę aktywności.


Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 887 300 088.

Program wyrównywania różnic09.03.2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku informuje, że przyjmowanie wniosków w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III" dotyczące obszaru B, C, D, F i G odbywać się będzie od 29 lutego 2016 r. do dnia 20 kwietnia 2016 r., natomiast wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie od 29 lutego 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r.


Szczegóły w dokumencie do pobrania.

Komunikat w sprawie Programu "500+"04.03.2016

 

Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła w życie program "Rodzina 500 +", w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. Z pomocy tej skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat.

 

W Gminie Stare Pole obsługę wymienionego wyżej Programu będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu. Wnioski będzie można składać w GOPS od momentu startu Programu, tj. od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz, tj. od 1 kwietnia 2016 r. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

 

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata nastąpi w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów. Pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane przede wszystkim przelewem na konto (numer konta będzie można podać przy składaniu wniosku) lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Starym Polu.

 

Dochód jest wyliczany tak jak w ustawie o świadczeniach rodzinnych: sumując wszystkie dochody członków rodziny uzyskane w roku bazowym (teraz jest to 2014 rok) i dzieląc na liczbę osób pozostających w składzie rodziny. Są to dochody opodatkowane (rozliczane w Urzędzie Skarbowym) oraz dochody nieopodatkowane (np. alimenty, stypendia, dochody z gospodarstwa rolnego). Jeżeli w 2014 roku członek rodziny nie osiągał dochodów, a potem podjął zatrudnienie należy to udokumentować (zaświadczenie od pracodawcy). Jeżeli dochód z 2014 roku został utracony także należy dostarczyć dokumenty pozwalające na jego odliczenie (świadectwo pracy, PIT od pracodawcy za 2014 rok itp.).


UWAGA: dochody opodatkowane - oznacza to przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.


Uzyskanie dodatkowych dochodów w trakcie otrzymywania świadczenia

 

Jeśli w trakcie pobierania świadczenia nastąpi uzyskiwanie nowego dochodu, mające wpływ na prawo do świadczenia (np. podjęcie zatrudnienia, nabycie uprawnień do renty), należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić organ wypłacający.

 

Od 15 marca 2016 r. druki wniosków będzie można pobierać w siedzibie GOPS w Starym Polu lub ze strony internetowej Ośrodka: www.gops-starepole.pl.

 

Wszyscy zainteresowani mogą uzyskać ogólne informacje na temat Programu osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Polu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka, tj.:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:30 do 15:30
 • środa od 7:30 do 17:00
 • piątek od 7:30 do 14:00

lub pod nr tel. 55 271-30-46

GOPS w Starym Polu raz jeszcze pragnie podkreślić, że jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze zostanie złożony w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. osoby uprawnione dostaną wyrównanie od 1 kwietnia 2016 r. Pozwoli to uniknąć kolejek w GOPS i zapewni płynność wypłat świadczenia wychowawczego.

 

Dodatkowe informacje: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus

Do pobrania:

Rodziny wspierające25.02.2016
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starym Polu
poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji
rodzin wspierających

Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.).


Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.


Jest to forma pomocy rodzinomprzeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie:
 • w opiece i wychowaniu dzieci;

 • prowadzeniu gospodarstwa domowego;

 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.


Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:
 • ma stałe źródło utrzymania;

 • ma pełnię władzy rodzicielskiej i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci;

 • uzyska zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia i braku uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard i inne);

 • członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.


Aby zostać rodziną wspierającą należy:
 • złożyć umotywowany wniosek na rodzinę wspierającą w GOPS;

 • udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu;

 • uzyskać pozytywną opinię Kierownika Ośrodka;

 • podpisać umowę, na podstawie, której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.


Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.


Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, po przeprowadzeniu w miejscu zamieszkania rodziny, rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rodzina wspierająca zatrudniona jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym23.02.2016


W dniach 22 lutego - 27 lutego zainteresowani mogą zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, w których pełnione są dyżury specjalistów od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 13:00. Mają one charakter interdyscyplinarny, tzn. informacji prawnej udzielają nie tylko adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy.


Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju - dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" - organizowane są dodatkowe dyżury specjalistów.

Stypendia Stowarzyszenia SPS23.02.2016Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o stypendia Stowarzyszenia SPES. Nabór potrwa do 20 marca br.


Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
www.spes.org.pl/stypendia
Rodzina 500+15.02.2016

500 plus - wypłata świadczeń w kwietniu

500 zł na drugie i kolejne dziecko, a w mniej zamożnych rodzinach również na pierwsze - to główne założenie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, którą w czwartek 11 lutego br. uchwalił Sejm. Świadczenie ma pomóc częściowo pokryć wydatki na wychowanie dziecka. Wypłaty świadczeń mają ruszyć w kwietniu br. W gminie Stare Pole realizacją świadczenia zajmować się będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.


Warunki nabywania prawa do świadczeń

Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 lat - bez względu na osiągany przez rodzinę dochód. Gdy w rodzinie będzie dwoje dzieci: jedno ukończy 18 lat, a drugie jest młodsze, świadczenie będzie przysługiwało na młodsze dziecko, tylko jeśli zostanie spełnione kryterium dochodowe.


W przypadku, gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko obowiązywać będzie kryterium dochodowe 800 zł. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne kryterium wzrośnie do 1200 zł. Na drugie i kolejne dzieci próg dochodowy już nie będzie obowiązywać.


Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dołączania zaświadczenia o dochodach. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego, a więc co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami. Jednocześnie gmina sama może pozyskiwać podstawowe dane o dochodach, w takim przypadku nie trzeba będzie już dołączać tych informacji.


Wniosek o świadczenie wychowawcze 500 zł będzie trzeba składać co roku w miejscu zamieszkania. Wnioski będzie można również składać przez Internet. O terminie składania wniosku obowiązkowo informować będzie organ wydający świadczenie.


O szczegółowych zasadach i trybie postępowania w sprawach składania wniosków i wypłacania świadczenia wychowawczego 500 plus będziemy jeszcze państwa informować.

Pomoc Żywnościowa 2014-202010.02.2016

Komunikat w sprawie Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym wydawana będzie żywność.


Realizacja zadania odbędzie się we współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywni Stare Pole.


Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

 • 951 zł - dla osoby samotnie gospodarującej;
 • 771 zł - dla osoby w rodzinie.

Sytuacja dochodowa rodziny musi zostać udokumentowana w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Osoby spełniające wymagane kryteria otrzymają wymagane skierowanie.


Żywność będzie wydawana w godzinach od 09:00 do 14:00 od dnia 12 lutego

Nieodpłatna pomoc prawna18.01.2016
 
Nieodpłatna pomoc prawna
dla
mieszkańców Powiatu Malborskiego

Zapraszamy!

Miejsce:
Urząd Gminy Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 6

Godziny przyjęć:
 • poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 800-1200
 • środa: 1300-1700

Więcej informacji: pobierz i przeczytaj
Niebieska linia07.12.2015

Plakat informujący o Niebieskiej linii

Pomoc Żywnościowa 2014-202010.12.2015

Komunikat w sprawie Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym wydawana będzie żywność.


Realizacja zadania odbędzie się we współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywni Stare Pole.


Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

 • 951 zł - dla osoby samotnie gospodarującej;
 • 771 zł - dla osoby w rodzinie.

Sytuacja dochodowa rodziny musi zostać udokumentowana w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Osoby spełniające wymagane kryteria otrzymają wymagane skierowanie.


Żywność będzie wydawana w godzinach od 09:00 do 14:00 w dniach:

 • 14 grudzień (poniedziałek): Kaczynos, Kaczynos Kolonia, Ząbrowo, Królewo, Stare Pole;
 • 15 grudzień (wtorek): Krasnołęka, Kraszewo, Parwark, Złotowo, Szlagnowo, Kławki, Kikojty, Szaleniec, Złotowo.
Informacja o pracy GOPS w dniu 24 XII 201510.12.2015

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu w dniu 24 grudnia 2015 r. Ośrodek będzie nieczynny.

Projekt "Pomagamy ..."19.11.2015

Spotkanie z pracownikami PUP01.12.2015

Konsultacje LSR01.12.2015

Zapytanie ofertowe25.11.2015

Stare Pole dnia 25.11.2015 r.

 

Zapytanie ofertowe

 

 1. W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę za 1 godzinę usług opiekuńczo - pielęgnacyjnych oraz specjalistycznych dla mieszkańców gminy Stare Pole, świadczonych w miejscu zamieszkania; realizacja usług w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 2. Inne istotne warunki zamówienia: wykonanie czynności objęte przedmiotem umowy powinno odbywać się z należytą starannością, zleceniobiorca odpowiada za ich prawidłową realizację, osoby zatrudnione do sprawowania opieki powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, tj. ukończony co najmniej kurs dla opiekunek środowiskowych.
 3. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę można przesyłać drogą pocztową na adres Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole. Oferta może być złożona również w formie faksu na numer 55 271-30-46 lub w formie elektronicznej na email: gops_stare_pole@wp.pl. Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego. Ofertę należy złożyć do dnia 15.12.2015 r. do godz. 15.30.
 4. Informuję, iż zaproponowane ceny i inne warunki będą porównywane z innymi ofertami. Z firmą która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze. Wyniki o wyborze wykonawcy zostaną podane na stronie internetowej oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w formie listownej lub faksowej lub e - mailowej.

 

Kierownik Ośrodka

Gabriela Żurawska

 

Oryginał zapytania w BIP

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza14.10.2015

W dniu 28 października 2015 r. w Urzędzie Gminy Stare Pole, w godz. 9.00-12.00, będą przyjmować mieszkańców pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku.

Do dyspozycji będzie pośrednik pracy, doradca zawodowy oraz psycholog.

Ponadto:

 • dostęp do aktualnych ofert pracy,
 • zdobycie wiedzy o dostępnych formach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych,
 • pomoc w napisaniu CV oraz listu motywacyjnego,
 • porady z zakresu rozwoju zawodowego i kariery,
 • bezpłatne wsparcie psychologa.

 

Zapraszamy!

Świadczenia rodzinne 2015/201602.09.2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu informuje, iż wnioski w sprawie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 można składać wraz z wymaganą dokumentacją w siedzibie GOPS od dnia 1 września 2015 r.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Fundusz alimentacyjny 2015/201602.09.2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu informuje, iż wnioski w sprawie funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 można składać wraz z wymaganą dokumentacją w siedzibie GOPS od dnia 1 sierpnia 2015 r.

 

Informujemy, że prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Ważna informacja06.08.2015

W dniu 17 sierpnia 2015 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu

będzie nieczynny!

Stypendia pomostowe14.05.2015


PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH
NA ROK AKADEMICKI 2015/2016


KRYTERIA:

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;

 • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;

 • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców;

 • pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1.225 zł. lub 1.400 zł. (dochód netto wyliczony z czerwca 2015 r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

 • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.TERMINY:

 • Wniosek o stypendium należy wypełnić on-line stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 1 lipca 2015 do 17 sierpnia 2015 r. (do godz. 16-tej).

 • Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w Oddziale Terenowym ANR (najbliższy względem miejsca zamieszkania) do 24 sierpnia 2015 r.

 • Lista stypendystów zostanie ogłoszona przez FEP do 5 października 2015 r.

 • Warunkiem otrzymania stypendium jest:
  • w I semestrze - spełnienie kryteriów określonych w regulaminie oraz przedłożenie FEP do 20 października 2015 r. zaświadczenia z uczelni o podjęciu studiów;

  • w II semestrze - przedłożenie FEP do 14 marca 2016 r. zaświadczenia o zaliczeniu I semestru studiów.


Wnioski prosimy przesyłać do: ANR Oddział Terenowy w Gdańsku, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 28.


Więcej informacji na: www.stypendia-pomostowe.pl

Do pobrania:
Program dożywiania PAJACYK08.05.2015

Polska Akcja Humanitarna zaprasza szkoły i świetlice środowiskowe do składania wniosków o dofinansowanie dożywiania uczniów w roku szkolnym 2015/2016 w ramach programu PAJACYK.


Wnioski można nadsyłać do dnia 10 lipca do biura Polskiej Akcji Humanitarnej w Toruniu.


Więcej informacji w pliku http://www.pajacyk.pl/wp-content/uploads/ogłoszenie-na_info.pdf

Zmiana godzin pracy Ośrodka17.04.2015

Od dnia 1 maja 2015 r. nastąpi zmiana godzin pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu.

GOPS będzie czynny:

 1. w poniedziałki, wtorki, czwartki od 730 do 1530;
 2. w środy od 730 do 1700;
 3. w piątki od 730 do 1400.
Terminy wypłat zasiłków na 2015 rok12.03.2015
MiesiącDodatki mieszkaniowe

Zasiłki rodzinne
1 dzień (A - M)
2 dzień (N - Ż)

Zasiłki
z pomocy
społecznej

Styczeń814 - 1526
Luty1011 - 1226
Marzec1011 - 1226
Kwiecień1013 - 1423
Maj813 - 1426
Czerwiec1015 - 1626
Lipiec1013 - 1427
Sierpień1013 - 1427
Wrzesień1016 - 1725
Październik812 - 1326
Listopad1016 - 1726
Grudzień79 - 1018

Realizacja świadczeń w kasie Banku Spółdzielczego w Starym Polu
od godz. 1000 do godz. 1400.

Informacja o punkcie konsultacyjnym12.03.2015

Informujemy, że od miesiąca lutego 2015 r. rozpoczął działalność punkt konsultacyjny oferujący pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych. Osoby zainteresowane tą formą pomocy mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu w celu ustalenia terminu wizyty.

Punkt zbiórki odzieży i sprzętów12.02.2015

Informujemy, iż Ośrodek prowadzi zbiórkę odzieży i sprzętów gospodarstwa domowego dla osób potrzebujących. Zbiórka odbywa się w tutejszym Ośrodku.

 

 

  |   Na górę ^  |   Dalej »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Zaloguj