Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu

Jesteś tutaj: Aktualności

Aktualności

Aktualnosci
Pomoc żywnościowa08.05.2020

W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania  realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postepowania w okresie zagrożenia  epidemiologicznego związanego z COVID-19.

 1. Dopuszcza się zmianę terminów dostaw poszczególnych artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich i terminów ich dystrybucji w celu dostosowania do bieżących możliwości organizacji partnerskich.
 2. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
 3. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.
 4. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.
 5. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.
 6. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.
 7. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.
 8. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.
 9. Działania towarzyszące w okresie zagrożenia epidemiologicznego zostały zawieszone.

 

Do pobrania:

Działania w czasie epidemii08.04.2020

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej:

Kontakt:

e-mail: sekretariat@gops-starepole.pl
tel.: 55 271 30 46, 508 608 245
poczta tradycyjna: 82-220 Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6

Obecnie nie są prowadzone stacjonarne spotkania Grup Roboczych, ale Zespół pracuje zdalnie w sposób ciągły. Członkowie Zespołu i Grup Roboczych kontaktują się telefonicznie.

Przewodniczący Zespołu powołuje Grupy Robocze, w skład których wchodzą przedstawiciele instytucji niezbędnych do rozwiązania zgłoszonego problemu.

Specjalistyczne wsparcie psychologiczne - w ramach współpracy z PCPR Malbork ustalono, że osoby potrzebujące mogą skontaktować się bezpłatnie ze specjalistą pod numerem telefonu 55 647 15 45 wew. 16.

W ramach pracy punktu konsultacyjnego psycholog-terapeuta udziela wsparcia telefonicznie. Osoby zainteresowane tą formą wsparcia proszone są o wcześniejszy kontakt z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w celu umówienia porady.

Pomoc w ramach pracy socjalnej: w godzinach pracy Ośrodka pod numerem telefonu 55 271 30 46.

Jak rozmawiać z dzieckiem?06.04.2020

 

Szanowni Państwo!

Misją Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest pomoc krzywdzonym dzieciom. Zwłaszcza teraz, w tej tak trudnej dla wszystkich sytuacji, dzieci potrzebują wsparcia. Cały zespół FDDS robi wszystko, by było ono dla nich cały czas dostępne. Żaden z podopiecznych nie został bez oferty pomocy. Placówki Fundacji pracują zdalnie, zapewniając podopiecznym stały kontakt z psychologami i terapeutami poprzez konsultacje online.

Od 1 marca, 7 dni w tygodniu, całodobowo działa ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 - konsultanci wspierają, wyjaśniają oraz pomagają dzieciom i młodzieży w ich codziennych problemach.

Dla dorosłych, niepokojących się o dziecko, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00 - 15:00, dostępna jest linia telefoniczna 800 100 100 (więcej informacji na stronie https://800100100.pl).

Dodatkowo dla rodziców zainteresowanych wskazówkami jak rozmawiać z dzieckiem o niepokojącej sytuacji związanej z koronawirusem polecamy stronę https://rodzice.fdds.pl/wiedza/jak-rozmawiac-z-dzieckiem-o-niepokojacej-sytuacji-zwiazanej-z-koronawirusem.

Prośba o szczególną ostrożność17.03.2020

Seniorko, seniorze!

W związku z koronawirusem prosimy o szczególną ostrożność!

Serdecznie prosimy mieszkańców naszej gminy 60+ o zachowanie ostrożności i zasad bezpieczeństwa, by uniknąć zarażenia koronawirusem.

Prosimy Państwa o stosowanie się do zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Ich komunikaty emitowane są na bieżąco m.in. w środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych. Dostępne są również na stronach obu instytucji, np.: https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-seniorow.

Kierując się Państwa dobrem oraz bezpieczeństwem zdrowotnym i życiowym prosimy o przestrzeganie zaleceń dotyczących m.in.:

 • utrzymania odpowiedniej higieny (np. częste mycie rąk wodą z mydłem; unikanie dotykania okolic oczu, ust; stosowanie płynów dezynfekujących itd.);
 • ograniczenia do niezbędnego minimum wychodzenia z domu i unikania miejsc publicznych;
 • ograniczenia wizyt w przychodniach lekarskich, wyłącznie do niezbędnych;
 • skorzystania z pomocy bliskich, czy znajomych przy załatwieniu sprawunków, spraw urzędowych, pocztowych;
 • ograniczenia kontaktów z osobami powracającymi z zagranicy, w szczególności z obszarów, gdzie koronawirus bardzo się rozprzestrzenił;
 • racjonalnego odżywiania się i częstego odpoczywania.

W sytuacjach nagłych, kryzysowych - prosimy kontaktować się telefonicznie z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu, pod numerami tel.: 55 271 30 46 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka) lub 508 608 245 (czynny całą dobę).

Wsparcie psychologiczne - zadzwoń do specjalisty w PCPR Malbork - tel. 55 647 15 45 wew. 16.

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów13.03.2020

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.

Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Często myj ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe
Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków
Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np. wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy
Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej należy wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu
Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie
Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

 

 

  |   Na górę ^  |   Dalej »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Zaloguj