Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu informuje, że od lutego bieżącego roku rozpoczyna się kwalifikacja osób chętnych do otrzymania pomocy żywnościowej, zamieszkujących na terenie gminy Stare Pole.

Powyższe działania będą realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027. Jest to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

Pomoc żywnościowa przekazywana będzie w postaci paczki żywnościowej dla osób i rodzin, które spełniają łącznie powyższe kryteria:

  • rodzina/osoba znajduje się w trudnej sytuacji życiowej określonej w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (np. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, itp.);
  • dochód rodziny/osoby netto nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1410,00 zł dla osoby w rodzinie.

W związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane pozyskaniem artykułów żywnościowych o zgłaszanie się do tut. Ośrodka wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu rodziny lub osoby samotnie gospodarującej (np. decyzja ZUS lub KRUS, zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu netto za ostatni miesiąc) w celu otrzymania skierowania.

Kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka pod nr 55 271 30 46 od poniedziałku do czwartku w godz. od 8:00 do 15:00, w piątki od 8:00 do 13:00.