Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu z terenu województwa pomorskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 - wrzesień 2023.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykułów spożywczych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny, mleko UHT, szynkę wieprzową mieloną, cukier biały, olej rzepakowy o wadze min. 10 kg.

Pomoc żywnościowa trafiła do 426 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa pomorskiego.

Osobom potrzebującym przekazano 7,36980 ton żywności w formie 426 paczek żywnościowych.

W ramach POPŻ PP 2021 plus dla 24 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono jeden warsztat edukacyjny w ramach działań towarzyszących.