W dniu 23 lutego 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 6, w ramach Programu Operacyjnego POPŻ 2021, zostały przeprowadzone działania towarzyszące w formie wydawniczej.

Działania prowadzone były w następujących tematach:

  1. Warsztaty kulinarne
  2. Warsztaty niemarnowania żywności
  3. Warsztaty dietetyczne
  4. Warsztaty edukacji ekonomicznej