Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej), które również z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z tej formy pomocy zostało określone w ustawie o pomocy społecznej i nie może przekroczyć 220%, tj. 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie.

W gminie Stare Pole odbiorcą pomocy żywnościowej można zostać za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownicy GOPS wydają skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej.

Pierwszą w tym roku dostawę artykułów żywnościowych z Banku Żywności w Tczewie otrzymaliśmy w dniu 23 lutego 2022 r. Jest to ponad 3 tony żywności (6 różnych artykułów).

Planowany termin wydawania żywności to 23-24 luty 2022 r.

Osoby zainteresowane taką formą pomocy proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka pod nr 55 271 30 46 od poniedziałku do czwartku w godz. od 8:00 do 15:00, w piątki w godz. od 8:00 do 13:30.