W związku z Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw Prokuratura Rejonowa w Malborku zawiadamia, że w dniach 21-25 lutego 2022 r. osoby pokrzywdzone przestępstwami mogą skorzystać z porad prokuratorów i uzyskać informacje na temat przysługujących im uprawnień oraz sposobu załatwiania spraw związanych z czynami popełnionymi na ich szkodę.

Zainteresowani mogą zgłaszać się we wskazanym terminie do Prokuratury Rejonowej w Malborku w godzinach od 9:00 do 15:00.