Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu informuje, iż od miesiąca stycznia 2022 r. nadal działa Punkt Konsultacyjny.

Punkt konsultacyjny prowadzony jest we współpracy z Gminną Komisją do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zadania punktu:

  1. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.
  2. Zapewnienie pomocy specjalisty psychologa i specjalisty terapii uzależnień.
  3. Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnień.
  4. Gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.
  5. Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Dostępność:
Punkt konsultacyjny czynny jest codziennie w godzinach pracy Ośrodka, tj.:

  • poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:30 do 15:30;
  • środa od godz. 7:30 do 17:00;
  • piątek od godz. 7:30 do 14:00.

Dodatkowo w każdą ostatnią środę miesiąca w godz. od 16:00 do 18:00 przyjmuje psycholog - specjalista terapii uzależnień.

Osoby chętne do skorzystania z tej formy pomocy mogą zgłaszać się osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub kontaktować telefonicznie pod nr tel. 55 271 30 46 lub 797 609 594.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie i nie wymaga zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.