Terminy wypłat zasiłków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu na 2022 rok

Miesiąc

Dodatki mieszkaniowe,
świadczenia rodzinne,
wychowawcze,
fundusz alimentacyjny

Zasiłki
z pomocy
społecznej

Styczeń

10

25

Luty

10

25

Marzec

10

25

Kwiecień

8

25

Maj

10

25

Czerwiec

10

24

Lipiec

8

25

Sierpień

10

25

Wrzesień

8

26

Październik

10

25

Listopad

10

25

Grudzień

8

16

 

Realizacja świadczeń w kasie Banku Spółdzielczego w Starym Polu od godz. 10:00 do godz. 14:00.