Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

Informujemy o możliwości uzyskania pomocy żywnościowej.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej), których kryterium dochodowe określone w tej ustawie nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie.

W gminie Stare Pole odbiorcą pomocy żywnościowej można zostać za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownicy GOPS wydają skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej.

Od 1 września 2021 r. będzie wydawana kolejna partia artykułów żywnościowych. Osoby zainteresowane taką formą pomocy proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka pod nr 55 271 30 46 od poniedziałku do czwartku w godz. od 8:00 do 15:00, w piątki od 8:00 do 13:30.