W dniu 11 marca 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu otrzymał z Banku Żywności w Tczewie ponad 6 ton żywności (14 różnych artykułów), przeznaczonej dla osób i rodzin z terenu gminy Stare Pole, spełniających odpowiednie kryteria i zakwalifikowanych wcześniej do programu.

W rozładunku żywności pomagali pracownicy Urzędu Gminy Stare Pole. Do dnia 31 marca br. pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu przekazali paczki żywnościowe dla 135 rodzin. W akcję dostarczania żywności zaangażowała się również Szkoła Podstawowa w Starym Polu - użyczając samochód do rozwożenia żywności oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu - niosąc pomoc w bezpośrednim dostarczaniu żywności wspólnie z pracownikami GOPS.

Serdeczne podziękowania dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Polu oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starym Polu za zaangażowanie i chęć niesienia pomocy dla osób najbardziej potrzebujących.