Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu informuje, że od 1 kwietnia 2021 roku rozpoczął przyjmowanie w formie papierowej wniosków o świadczenie wychowawcze, zwane potocznie świadczeniem 500+. Druki można pobrać na stronie internetowej gov.pl, bądź w siedzibie Ośrodka. Wypełnione wnioski należy składać do oznakowanej urny znajdującej się na parterze GOPS.

Z uwagi na aktualne obostrzenia oraz sytuację epidemiologiczną bezpośrednia obsługa klientów w zakresie przyjmowania wniosków w siedzibie Ośrodka została ograniczona do 1 stanowiska znajdującego się przy wejściu. W korytarzu może przebywać wyłącznie 1 osoba. Zachęcamy zatem, aby szczególnie w tym roku skorzystać z elektronicznej możliwości składania wniosku lub za pośrednictwem poczty, bo to najbezpieczniejszy i najprostszy sposób wnioskowania.

Wnioski w formie elektronicznej można składać za pośrednictwem:

  • portalu informacyjno-usługowego emp@tia;
  • platformy usług elektronicznych PUE ZUS;
  • systemów teleinformatycznych banków.

Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 gwarantuje, że prawo do świadczeń zostanie zachowane po 1 czerwca 2021 roku.

Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.